Ochrana osobních údajů: obecné informace a zpracování

ve smyslu Nařízení EP a EK č.2016 / 679 a z. 18/2018 CFU SR

Adresa naší webové stránky a internetového obchodu je: https://www.racoon-cleaner.sk/ a https://www.racoon-cleaner.cz/.

Společnost RacoonSK, s. r. o .. chrání a respektuje osobní integritu zaměstnanců i zákazníků a usiluje vybudovat potřebné povědomí o důležitosti ochrany dat a soukromých záležitostí. Cílem Společnosti je snížit rizika spojená se zneužitím osobních údajů a zajistit, aby všechny osobní údaje byly uchovávány zákonným, čestným a transparentním způsobem, jakož i zajistit řízení a odpovědnost na umožnění souladu s ochranou dat.

Vážený návštěvník webové stránky https://www.racoon-cleaner.sk/ a https://www.racoon-cleaner.cz/.

Bezpečnost vašich dat a jejich zpracování zákonným způsobem je pro nás prvořadé. Zde se dozvíte, jak vaše osobní údaje zpracováváme a jak dosáhneme jejich bezpečnost.

a) Kdo jsme?

Vaše osobní údaje zpracovává naše společnost

Spoločnosť:                    RacoonSK, s. r. o..

IČO:                                 52 315 487

Sídlo:                               Žehra 64, Žehra 053 61, Slovensko

Štatutár:                          Ing. Marek Leško, Tomáš Cicák

Tel.                                  +421 910 464 664

E-mail                              gdpr@racoon-cleaner.cz

b) Ochrana osobních údajů: Jaké osobní údaje zpracováváme?

Zákazník

Abychom vám mohli nabídnout, prodat a doručit zboží a plnit všechny zákonné a smluvní povinnosti s tím související, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

a) Jméno

b) Příjmení

c) Kontaktní telefon

d) E-mailovou adresu

e) Kontaktní adresu

Zaměstnanec

Zpracováváme osobní údaje zaměstnanců v plném rozsahu, jaký vyžaduje legislativa a plnění vyplývajících smluvních povinností, podle legislativy SR, bližší popis je v zpracovatelských činnostech a směrnici GPDR.

Marketing

Abychom vám mohli zasílat informace o produktech a službách a obracet se na vás s průzkumem trhu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

a) Jméno

b) Příjmení

c) E-mailovou adresu

d) Kontaktní telefon

Věrnostní program

Abyste mohli být registrován v našem věrnostním programu, zpracováváme vaše osobní údaje v rozsahu:

a) Jméno

b) Příjmení

c) Kontaktní telefon

d) E-mailovou adresu

c) Ochrana osobních údajů: na jaký účel zpracováváme vaše osobní údaje?

1.) Webové služby

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem nabídkového řízení, návrhu produktů, uzavření smlouvy přes internet a její plnění, a to zejména na přijetí a zaevidování objednávky, vyřízení objednávky, zaslání zboží, vydání účetního dokladu, řešení odstoupení od smlouvy a případné reklamace.

2.) Marketingová komunikace

Vaše osobní údaje zpracováváme za účelem péče o zákazníka, poskytování informací o produktech a službách a průzkumu trhu, a to prostřednictvím vybraného způsobu komunikace. Vaše osobní údaje zpracováváme pro tento účel na právním základě oprávněný zájem nebo pokud nám k tomu dáte Váš souhlas.

3.) Věrnostní program

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu vaší účasti ve věrnostním programu, a to zejména na registraci do věrnostního programu, sběr údajů o objednávkách a platbách, sběr údajů o získaných výhodách a jejich využívání.

d) Doručení zboží

Vaše osobní údaje zpracováváme z důvodu uskutečnění doručení objednaných zboží na vámi poskytnutou dodací adresu, zároveň na naplnění zákonných a smluvních povinností potřebujeme zpracovat osobní údaje, bez kterých nejsme schopni tento účel uskutečnit.

 

1.) Jaký je náš oprávněný zájem?

Oprávněný zájem provozovatele tvoří ve smyslu článku 6 bod 1. písm. f) Nařízení GDPR právní základ zpracování osobních údajů dotčených osob bez jejich výslovného souhlasu. Zpracováváme osobní údaje i na právním základě – oprávněný zájem, za účelem:

a) Ochrany majetku, ochrany uložených osobních údajů, prostřednictvím kamerového a zabezpečovacího systému,

b) Přímého marketingu, za účelem zlepšení našich služeb a podpory klientů, zvýšení efektivity prostřednictvím marketingových nástrojů,

c) Zlepšení kvality a efektivity námi poskytovaných služeb v našich zábavních zařízeních,

d) Přesného zaměření na požadavky klientů, zkvalitnění a expanze nabízených služeb,

e) Dodání objednaného zboží,

f) Plnění smluvních podmínek,

g) Plnění zákonných povinností a zvláštních předpisů.

h) Jak nám můžete dát souhlas?

Souhlas na zpracování vašich osobních údajů nám můžete dát některým z těchto způsobů:

a) Přes online formulář,

b) Přihlášením na newsletter,

c) Zaškrtnutím příslušných okének na soutěžním kuponu,

d) Klikem na autorizační link v e-mailové zprávě,

e) Osobně písemným souhlasem,

f) Na naší Webové stránce, na příslušných formulářích při registraci nebo nákupu.

i) Jak můžete souhlas odvolat?

Souhlas se zpracováním osobních údajů, který jste nám dali, můžete kdykoliv odvolat. Souhlas můžete odvolat následujícími způsoby:

a) Přes online formulář,

b) Kliknutím na link “Odhlásit z newsletteru”, který se nachází v patičce každého reklamního mailu,

c) Zasláním oznámení na e-mail: gdpr@racoon-cleaner.cz

d) Zasláním oznámení poštou na adresu sídla společnosti, které je uvedeno výše,

e) Osobně, předáním oznámení v kterékoliv naší provozovně.

j) Komu vaše údaje poskytujeme?

S vaším souhlasem poskytujeme osobní údaje společnostem jako jsou:

– Naši obchodní partneři v této oblasti,

– Státním institucím dle platné legislativy ČR,

– Poskytovatelem služeb, které jsou nezbytné pro provoz našich zařízení,

– Poskytovatelem cloudových, hostingových služeb,

– Při vymáhání právních nároků třetích stran.

Evidence uchazečů o zaměstnání

a) Dokumenty týkající se uchazečů o zaměstnání se uchovávají po dobu, na který uchazeč o zaměstnání poskytl souhlas.

Účetnictví

a) Účetní doklady se uchovávají po dobu 10 let.

E-shop

a) Kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu se uchovávají po dobu vyřízení objednávky a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace a čas stanovený legislativou ČR a EU.

Kúpní smlouvy

a) Kupní smlouvy se uchovávají dobu trvání smlouvy a po nezbytný čas pro případ uplatnění práv, např. reklamace a čas stanovený legislativou ČR a EU.

Nabídkové řízení

a) V případě nabídkových řízení a cenových nabídek se osobní údaje uchovávají po dobu trvání tohoto řízení nebo platnosti cenové nabídky, což je obvykle 30 dní.

 Evidence reklamaci

a) Dokumenty vztahující se k reklamaci se uchovávají po dobu 5 let.

Vymáhání pohledávek / Soudní spory

a) Dokumenty týkající se soudních sporů se uchovávají po dobu 10 let.

Marketing

a) Dokumenty týkající se marketingu se uchovávají po dobu, na kterou dotyčná osoba poskytla souhlas, příp. po kratší dobu do odvolání souhlasu. Pokud není dán souhlas na konkrétní dobu, osobní údaje se zpracovávají pokud se neskončil účel, v souvislosti s nímž souhlas daná osoba dala.

Doručení zboží

a) Osobní údaje poskytnuté z důvodu doručení zboží se uchovávají na dobu 10 let, i z důvodů relevantní legislativy SR, případně jiných možných právních nároků společnosti nebo třetích stran.

l) Ochrana osobních údajů: kam přenášíme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje nepřenášíme a ani nezamýšlíme přenést do třetí země.

m) Na koho se můžete obrátit?

Pokud máte jakékoliv dotazy či podněty týkající se osobních údajů, můžete se obrátit na GDPR Oprávněnou osobu:

Jméno a příjmení: Ing. Marek Leško

Email: gdpr@racoon-cleaner.sk

Tel. č .: +421 908 190 564

n) Nejste spokojen?

Pokud nejste spokojeni s tím, jak zpracováváme vaše osobní údaje, můžete nám dát o tom vědět na email gdpr@racoon-cleaner.cz. Také máte možnost podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů podle §100 zákona 18/2018 CFU SR, pokud si myslíte, že vaše osobní údaje zpracováváme nezákonně.

o) Jak zpracováváme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje zpracováváme v elektronické a listinné formě. Nevyužíváme prostředky automatizovaného individuálního rozhodování.

p) Jak zajistíme ochranu vašich osobních údajů?

Bezpečnost vašich osobních údajů je pro nás prvořadá. Abychom zajistili ochranu vašich osobních údajů, přijali jsme nezbytná technická a organizační opatření. Využíváme zabezpečený web prostor, šifrované cloud služby, pokročilou ICT architekturu. Údaje na serverech i komunikace s weby naší společnosti jsou šifrované a zabezpečené.

q) Závěrečná ustanovení

Tyto zásady ochrany osobních údajů nabývají platnosti dnem jejich zveřejnění dne: 25. května 2018.

Vyhrazujeme si právo tyto zásady změnit, pokud dojde ke změně zpracování osobních údajů v naší společnosti. O každé změně budete informováni prostřednictvím našich webových stránek, případně e-mailem.